صرف صفت در آلمانی

صرف صفت در آلمانی (کاملترین مرجع کاربردی صرف صفت)

9 ديدگاه
4.3
(24)

صرف صفت در آلمانی بسیار راحت و ساده است. از این رو فقط چند قواعد دستوری دارد که با رعایت آنها به راحتی می توانیم صفات را در جملاتمون به کار ببریم. برای یک آموزش آلمانی مفید و کاربردی دیگر با ما همراه باشید.

فیلم آموزش صرف صفت آلمانی

در انتهای توضیح هر بخش، یک فیلم آموزشی مربوط به همان بخش را قرار داده ایم تا بتوانید هر بخش را به طور کامل و مجزا درک کنید و یاد بگیرید.
در این مطلب، یک مجموعه 8 ویدیویی آموزشی صرف صفات را برای شما گردآوری کرده ایم که می توانید در این مجموعه، تمام گفته ها و نوشته ها را به خوبی مرور کنید (لطفا ویدیو ها را به ترتیب مشاهده کنید). در درس های قبلی، آموزش صفت را در 2 عنوان برای شما آموزش داده ایم و در این درس، آموزش صرف صفت ها را کامل می کنیم تا هیچگونه مشکلی در این زمینه نداشته باشید.

صرف صفت در آلمانی :

صفات نیز همانند اسم وحروف اضافه هستند، و نسبت به جایگاهشان (نامیناتیو،اکوزاتیو، داتیو و گنتیو) صرف میشوند، پس ما در این درس به صرف صفات آلمانی در انواع حالت ها می پردازیم.

پیشنهاد: حتما قبل از مطالعه ی این آموزش، پیشنهاد می شود ابتدا به مطالعه ی آموزش انواع صفت بپردازید که با درک و دانش قوی به مطالعه ی این درس بپردازید.

انواع صرف صفات :

 1. صرف صفت در حالت نامیناتیوی
 2. صرف صفت در حالت آکوزاتیوی
 3. صرف صفت در حالت داتیوی
 4. صرف صفت در حالت گنتیوی

لیست صفت های آلمانی

1. صرف صفت در حالت نامیناتیو

آرتیکل مشخص: اگر بخواهیم به اسمی که نامیناتیو است و آرتیکل آن مشخص باشد (der, die, das) صفت اضافه کنیم، تنها لازم است به آخر صفت یک (e) اضافه کنیم.

نکته: در حالت جمع به آخر صفت پسوند en اضافه می کنیم.

مثال:

die gute Frau. زن خوب
der gute Mann. مرد خوب
das schöne Kind. بچه ی خوشگل
die guten Kinder. بچه های(جمع) خوب

همانطور که مشاهده کردید صفت با پسوند (e) در بین آرتیکل و اسم آمده است.

نکته: زمانیکه این واژه ها (dies, welch, mein, dein, sein,…) نیز در جمله بیایند که آرتیکل مشخص باشد و بخواهیم به اسم جمله صفت اضافه کنیم، از همین روش استفاده می کنیم. به طور مثال:

dieser gute Mann. این مرد خوب
meine schöne Frau. زن خوشکل من

آرتیکل نامشخص: اما اگر بخواهیم به اسم نامیناتیوی که آرتیکل آن مشخص نیست یعنی (ein, eine) صفت اضافه کنیم، باید از قواعد دیگری پیروی کنیم:

برای اسامی مذکر:

der — e آرتیکل مشخص شده و اضافه کردن e به صفت

ein — er آرتیکل نامشخص و اضافه کردن er به صفت

برای اسامی مونث:

die — e  آرتیکل مشخص شده و اضافه کردن e به صفت

eine — e آرتیکل نامشخص و اضافه کردن e به صفت

برای اسامی خنثی:

das — e  آرتیکل مشخص شده و اضافه کردن e به صفت

ein — es  آرتیکل نامشخص و اضافه کردن es به صفت

 

مثال: به مثال های زیر در رابط با صرف صفت در آلمانی بصورت حالت نامیناتیو با آرتیکل نامشخص توجه کنید.

Ein leckerer Apfel. یک سیب (مذکر) خوشمزه
Eine starke Wand. یک دیوار(مونث) مستحکم
Ein kluges Mädchen. یک دختر(خنثی) زرنگ

همانطور که مشاهده کردید، زمانیکه آرتیکل ناشناخته باشد، به صفت، بسته به آرتیکل اسم، پسوند اضافه می شود.

نکته: زمانیکه این واژه ها (mein, dein, sein, ihr, uns, euer, ihr, kein, …) نیز در جمله ای بیایند که آرتیکل نامشخص باشد و بخواهیم به اسم جمله صفت اضافه کنیم، از همین روش استفاده می کنیم. به طور مثال:

mein guter Mann.

مرد (مذکر) خوب من.

Es ist keine schöne Blume.

اون گل (مونث) خوشگلی نیست.

Unser schönes Auto.

ماشین (خنثی) قشنگ ما.

 •  برای درک بهتر موضوع به فیلم آموزشی زیر توجه کنید:

بخش اول نومیناتیو:

 

بخش دوم نومیناتیو:

 

2. صرف صفت در حالت آکوزاتیو

آرتیکل مشخص: اگر بخواهیم صفتی را به اسمی با آرتیکل مشخص (der)، در جایگاه آکوزاتیو اضافه کنیم، باید به صفت (en) اضافه کنیم و آرتیکل را به آرتیکل آکوزاتیو (den) تغییر دهیم.

مثال:

den guten Mann. مرد خوب را

اما اضافه کردن صفت به اسمی که آرتیکل مشخص خنثی یا مونث را دارد، کمی متفاوت تر است و همانند حالت نومیناتیوی، فقط کافیست به آخر صفت (n) اضافه کنیم.

مثال:

das gute Kind. بچه ی (خنثی) خوب را
das gute Frau. زن (مونث) خوب را

آرتیکل نامشخص: آگر بخواهیم صفتی را به اسمی با آرتیکل نامشخص (ein,eine) در جایگاه آکوزاتیو اضافه کنیم، درست همانند قواعد در نامیناتیو پیش می رویم. پس به جدول زیر برای یادگیری بهتر دقت کنید:

برای اسامی مذکر:

 den — en آرتیکل مشخص شده و اضافه کردن en به صفت

 einen — en آرتیکل نامشخص و اضافه کردن en به صفت

برای اسامی مونث :

die — e  آرتیکل مشخص شده و اضافه کردن e به صفت

 eine — e آرتیکل نامشخص و اضافه کردن e به صفت

برای اسامی خنثی :

das — e  آرتیکل مشخص شده و اضافه کردن e به صفت

ein — es  آرتیکل نامشخص و اضافه کردن es به صفت

 

نکته: پس توجه فرمایید که صرف صفت در آلمانی با حالت نامیناتیوی و آکوزاتیوی درست مثل هم هستند، به جز در مذکر، که به آخر صفت (en) اضافه می شود. (der) تبدیل به (den) می شود و همینطور(ein) تبدیل به (einen) میشود و تمام.

مثال: به مثال های زیر در رابط با صرف صفت در آلمانی بصورت حالت آکوزاتیو با آرتیکل نامشخص توجه کنید.

Ich habe einen leckeren Apfel gegessen.

من یک سیب (مذکر) خوشمزه را خوردم.

Ich sah eine schöne Frau.

من یک زن (مونث) زیبا را دیدم.

Ich habe ein gutes Buch gekauft.

من کتاب (خنثی) خوبی را خریدم.

 •  برای درک بهتر موضوع صرف صفت در آلمانی با اکوزاتیو به فیلم آموزشی زیر توجه کنید:

بخش اول آکوزاتیو:

 

بخش دوم آکوزاتیو:

3. صرف صفت آلمانی در حالت داتیو

آرتیکل مشخص: آگر بخواهیم صفتی را به اسمی با آرتیکل مشخص (der و das)، در جایگاه داتیو اضافه کنیم، آرتیکل ها را به (dem) تغییر داده و به صفت (en) اضافه می کنیم.
مثال:

dem guten Mann.

به مرد(مذکر) خوب، از مرد خوب، با مرد خوب

dem guten Kind.

به بچه ی(خنثی) خوب، از بچه ی خوب، با بچه ی خوب

اما اگر بخواهیم صفتی را به اسمی با آرتیکل مشخص (die) در جایگاه داتیو اضافه کنیم، آرتیکل (die) را به (der) تغییر داده و به صفت (en) اضافه می کنیم.

مثال:

der Schönen Frau.

به (مونث) زن زیبا، از زن زیبا، با زن زیبا.

آرتیکل نامشخص: اگر بخواهیم صفتی را به اسمی با آرتیکل نامشخص (ein و eine)، در جایگاه داتیو اضافه کنیم، باید طبق جدول زیر عمل کنیم:

برای اسامی مذکر:

 dem — en آرتیکل مشخص شده و اضافه کردن en به صفت

 einem — en آرتیکل نامشخص و اضافه کردن en به صفت

برای اسامی مونث :

der — en  آرتیکل مشخص شده و اضافه کردن en به صفت

 einer — en آرتیکل نامشخص و اضافه کردن en به صفت

برای اسامی خنثی :

dem — en  آرتیکل مشخص شده و اضافه کردن en به صفت

einem — en  آرتیکل نامشخص و اضافه کردن en به صفت

 

نکته: اگر توجه کرده باشید برای اسامی مذکر، مونث و خنثی چه شناخته شده و چه ناشناخته در حالت اسمی Dativ فقط و فقط به صفت آن en اضافه می کنیم.

 •  برای درک بهتر موضوع صرف صفت داتیو به فیلم آموزشی زیر توجه کنید:

بخش اول داتیو:

 

بخش دوم داتیو:

 

بخش سوم داتیو:

 

 

4. صرف صفت در حالت گنتیو

آرتیکل مشخص: اگر بخواهیم صفتی را به اسمی با آرتیکل مشخص (der وdas)، در جایگاه گنتیوی اضافه کنیم، آرتیکل ها را به (des) تغییر داده و به صفت (en) اضافه می کنیم.

مثال:

des netten Vaters. پدر ٍ (مذکر) مهربان
des netten Kindes. بچه ی ٍ (خنثی) مهربان

اما اگر بخواهیم صفتی را به اسمی با آرتیکل مشخص (die)، در جایگاه گنتیوی اضافه کنیم، آرتیکل (die) را به (der) تغییر داده و به صفت (en) اضافه می کنیم.

مثال:

der guten Frau. خانم ٍ (مونث) خوب

آرتیکل نامشخص: اگر بخواهیم صفتی را به اسمی با آرتیکل نامشخص ( einوeine)، در جایگاه گنتیوی اضافه کنیم باید طبق جدول زیر عمل کنیم:

برای اسامی مذکر:

 des — en آرتیکل مشخص شده و اضافه کردن en به صفت

einem — en آرتیکل نامشخص و اضافه کردن en به صفت

برای اسامی مونث :

der — en  آرتیکل مشخص شده و اضافه کردن en به صفت

 einer — en آرتیکل نامشخص و اضافه کردن en به صفت

برای اسامی خنثی :

des — en  آرتیکل مشخص شده و اضافه کردن en به صفت

einem — en  آرتیکل نامشخص و اضافه کردن en به صفت

 

مثال:

eines guten Mannes.

یک مرد ِ خوب ِ

eines guten Kindes.

یک بچه ِ خوب ِ

einer guten Frau.

یک خانم ِ خوبِ

 •  برای درک بهتر موضوع صرف صفات گنتیو به فیلم آموزشی زیر توجه کنید:

بخش گنتیو:

صرف صفت بدون آرتیکل :

در جدول زیر اینگونه صرف صفت ها در آلمانی را به همراه وند پایانی صفت یعنی (Adjektivendung) مشاهده می کنید. به مثال های آن به دقت توجه کنید.

صرف صفات آلمانی

 

نکته : برای یادگیری بهتر به جدول زیر و مثال های آن، که شامل همه ی صرف صفات در زبان آلمانی می باشد توجه کنید:

صرف صفت ها در زبان آلمانی

سخن پایانی:

صرف صفت در آلمانی اصلا مسئله سختی نیست و تنها کافیست بعد از مطالعه این مطلب آموزشی، یک بار با دقت جدول بالا را مرور کنید و دیگر هیچوقت صرف صفات آلمانی را از یاد نخواهید برد. امیدوارم از این آموزش بهره کافی را برده باشید. لطفا نظرات خودتون رو در انتهای همین مطلب برامون کامنت کنید.

به این آموزش چه امتیازی می دهید؟

میانگین امتیازها 4.3 / 5. تعداد رای : 24

هنوز کسی نظرش را ثبت نکرده است. شما اولین نفر باشید.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

مطلب مفید  سلام به آلمانی: راهنمای مکالمه روزانه در زبان المانی 🇩🇪

9 ديدگاه

 1. 1401/07/25

  امتیاز بینندگان:5 ستاره

 2. آواتار محمدعلی خانزاده
  1401/11/18

  از آموزش کاملتون بسیار ممنون خیلی عالی بود

  • آواتار روژین سهیلی
   1401/11/18

   ممنون همراه عزیز آلمانی کورس، خوشحالیم که براتون مفید واقع بوده. موفق باشید

 3. آواتار آیلار محمودی
  1401/11/18

  ممنون از راهنماییتون ولی واقعا فکر نمی کردن صرف صفت آلمانی هم وجود داشته باشه، تا به امروز فکرم این بود که صرف ها فقط برای افعال آلمانی هست نه صفت آلمانی!!!

  • آواتار روژین سهیلی
   1401/11/18

   بله دوست خوبم، صرف صفت ها بسیار موضوع کاربردی و مهمی هم در یادگیری این زبان هست.

 4. آواتار مرضیه محجوب
  1402/02/11

  سلام ‘ خیلی خیلی ممنونم از تدریس عالیتون ‘ من کلی سایت را جستجو کردم ولی تدریس شما واقعا عالی و شیرین هست چطوری می تونم ویدئوهای شما را ذخیره کنم رو گوشی که بتونم مطالب را داشته باشم و بنویسمش ممنونم ازتون

  • آواتار روژین سهیلی
   1402/02/13

   درود دوست خوبم، باعث خوشحالیه که مطالب براتون مفید بوده. امکان دانلود ویدیو ها هم در مطلب وجود داره. میتونید از اکستنشن های دانلود منیجر استفاده کنید

 5. آواتار مریم
  1402/05/28

  من از شما خیلی ممنونم.بسیار روان و قابل فهم توضیح دادین.سپاس
  خوشحالم که اینجا رو پیدا کردم.

  • آواتار روژین سهیلی
   1402/05/29

   خواهش می کنم دوست خوبم،
   خوشحالیم از اینکه در جمع آلمانی کورس هستین 🙂

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فرم ورود به پنل کاربری

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟ ثبت‌نام در آلمانی کورس