گذشته کامل در آلمانی

گذشته کامل در آلمانی – Plusquamperfekt به ساده ترین روش

بدون ديدگاه

گذشته کامل در آلمانی یا همان Plusquamperfekt از یک سری اصول و قواعد خاص پیروی می کند که با یادگیری آن می توان به سادگی زمان گذشته کامل را یاد گرفت. در این مطلب از سری آموزش زبان آلمانی می خواهیم به روشی ساده این زمان مهم را توضیح دهیم. پس تا انتهای این مقاله با آلمانی کورس همراه باشید.

زمان گذشته کامل در آلمانی

در زبان آلمانی ما با سه مدل زمان گذشته سرو کار داریم که شامل:

 1. زمان حال کامل (Perfekt): این نکته را به یاد داشته باشید که این زمان هم مربوط به زمان حال و هم گذشته می شود که در آموزش های قبلی به این بحث نیز پرداخته ایم.
 2. زمان گذشته ساده (Präteritum) : در آموزش قبل به مبحث گذشته ساده پرداختیم، که توصیه می شود برای یادگیری این موضوع حتما مقاله گذشته ساده آلمانی را مطالعه کنید.
 3. حالت گذشته کامل (Plusquamperfekt): در این مطلب آموزشی به این موضوع خواهیم پرداخت.

گذشته کامل در آلمانی

 

زمان گذشته کامل چیست؟ فعلی است که بعد از انجام کاری انجام می شود. مثلا (وقتی من به مدرسه رسیدم زنگ خورده بود). همانطور که مشاهده می کنید شامل دو جمله می شود که در گذشته انجام شده.
اما یک جمله از جمله ی دیگر زودتر اتفاق افتاده است. جمله ای که زودتر انجام شده است به صورت (گذشته ی کامل) نوشته می شود، و جمله ای که دیرتر اتفاق افتاده است، به صورت (گذشته ی ساده).

به زبانی ساده، گذشته کامل، همان معادل ماضی بعید در فارسی است.

ماضی بعید چیست؟ فعلی است که در آن از فعل کمکی “بودن” استفاده می شود (کرده بود، نوشته بودم، خوابیده بودی)

نکته: معادل فعل کمکی (بودن) در زبان آلمانی همان فعل کمکی (sein, haben) است.

plusquamperfekt در آلمانی

 

همچنین بخوانید  صرف فعل sein در آلمانی [همه حالت ها]

اما چه زمانی از sein و چه زمانی از haben استفاده می کنیم؟

اگر فعل ما حرکتی بود یعنی ما از نقطه A به سمت نقطه B در حال حرکت بودیم و ساکن نبودیم ، آنگاه برای ساخت گذشته کامل آن، فعل sein را صرف می کنیم. اما اگر فعل ما ساکن بود و هیچ حرکتی در آن وجود نداشت ، آنگاه برای ساخت گذشته کامل آن فعل haben را صرف می کنیم.

 

افعال کمکی در زمان گذشته کامل

افعال کمکی در گذشته کامل، همان hatten و waren هستند.

برای تبدیل کردن فعل به گذشته کامل در آلمانی باید چند مرحله را طی کرد.

 

افعال با قاعده

 1. صرف فعل کمکی sein یا haben
 2. پیدا کردن ریشه ی فعل
 3. اضافه کردن ge به اول فعل
 4. اضافه کردن پسوند t به آخر فعل
 5. بردن فعل اصلی به آخر جمله

مثل: gelernt

افعال بی قاعده

 1. صرف فعل کمکی sein یا haben
 2. پیدا کردن ریشه ی فعل
 3. اضافه کردن ge به اول فعل
 4. اضافه کردن پسوند en به آخر فعل
 5. بردن فعل اصلی به آخر جمله

مثل: gesehen

نکته: قابل توجه است که تمامی مراحل در صرف فعل شبیه به هم است، اما در )افعال بی قاعده، فعل پسوند (en و در (افعال باقاعده، فعل پسوند (t اضافه می شود.

نکته: در جمله های گذشته کامل در آلمانی فقط فعل های کمکی صرف می شوند و فعل اصلی طبق مراحل گفته شده صرف خواهد شد.

 

گرامر زمان گذشته در آلمانی

نحوه صرف فعل های sein و haben

در ادامه مطلب با نحوه صرف فعل sein و haben در زمان حال گذشته کامل در آلمانی آشنا خواهیم شد.

صرف فعل sein در زمان گذشته کامل

معنی فعل صرف شده ضمایر
من بودم

war

ich

تو بودی

warst

du

او(مذکر/مونث/خنثی) بود

war

Er/sie/es

ما بودیم

waren

wir

شما بودید

wart

ihr

آنها بودند

waren

sie

شما(تو محترمانه) بودید

waren

Sie

 

مثال: فعل gehen

Er Bevor ich kam, War er gegangen.

قبل از آمدن من، او رفته بود.

همانطور که گفته شد در جمله ی اول kam به صورت گذشته ساده آمده است.

مراحل صرف فعل gehen :

 • فعل کمکی صرف شده
 • ریشه ی فعل پیدا شده
 • اضافه کردن ge به اول فعل
 • اضافه کردن پسوند en به آخر فعل
 • آوردن فعل اصلی در آخر جمله

صرف فعل haben در زمان گذشته کامل

معنی فعل صرف شده ضمایر
من داشتم

hatte

ich

تو داشتی

hattest

du

او(مذکر/مونث/خنثی) داشت

hatte

Er/sie/es

ما داشتیم

hatten

wir

شما داشتید

hattet

ihr

آنها داشتند

hatten

sie

شما(تو محترمانه) داشتید

hatten

Sie

 

همچنین بخوانید  میوه ها و سبزیجات به آلمانی

مثال: فعل kaufen

Er Bevor ich kam, hatte er ein Auto gekauft.

قبل از آمدن من، او یک ماشین خریده بود.

مراحل صرف فعل kaufen:

 • فعل کمکی صرف شده
 • ریشه ی فعل پیدا شده
 • اضافه کردن ge به اول فعل
 • اضافه کردن پسوند t به آخر فعل
 • آوردن فعل اصلی در آخر جمله

همانطور که دیدید کافیست تنها فعل های کمکی صرف کنید و فعل اصلی را طبق مراحل گفته شده در آخر جمله بیاورید.

نکته: اما در صرف افعال بی قاعده به گذشته کامل آلمانی استثناهایی نیز وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. یعنی بعضی از افعال در جمله طبق فرمول گفته شده صرف نمی شوند.

 

 • در بسیاری از افعال بی قاعده ، بن فعل تغییر می کند. برای مثال:

gehen – gegangen

ich war gegangen

من رفته بودم

du warst gegangen

تو رفته بودی

er/es/sie war gegange

او مذکر/مونث/خنثی رفته بود

wir waren gegangen

ما رفته بودیم

ihe wart gegangen

آنها رفته بودند

Sie /sie waren gegangen

شما رفته بودید

 

 

 • افعالی که بن آنها به یکی از حروف d یا t ختم می شود، باید به انتهای آنها –et به آن اضافه شود. برای مثال:

warten – gewartet

ich hatte gewartet

من منتظر بودم

du hattest gewartet

تو منتظر بودی

er/es/sie hatte gewartet

او مذکر/مونث/خنثی منتظر بود

wir hatten gewartet

ما منتظر بودیم

ihe hattet gewartet

آنها منتظربودند

Sie /sie hatten gewartet

شما منتظر بودید

 

 

 • افعالی که حالت اصلی فعل شان به ieren ختم می شود، در هنگام صرف پیشوند ge نمی گیرند. برای مثال:

studieren – studiert

 

ich hatte  studiert

من تحصیل کرده بودم

du hattest studiert

تو تحصیل کرده بودی

er/es/sie hatte  studiert

او مذکر/مونث/خنثی تحصیل کرده بود

wir hatten  studiert

ما تحصیل کرده بودیم

ihe hattet studiert

آنها تحصیل کرده بودند

Sie /sie hatten  studiert

شما تحصیل کرده بودید

 

همچنین بخوانید  حالت نومیناتیو در آلمانی (Nominativ)

 

 • در افعال تفکیک پذیر ge- پس از پیشوند فعل خواهد آمد. به مثال زیر توجه کنید:

ankommen – angekommen

ich war angekommen

من زنگ زده بودم

du warst  angekommen

تو زنگ زده بودی

er/es/sie war angekommen

او مذکر/مونث/خنثی زنگ زده بود

wir waren  angekommen

ما زنگ زده بودیم

ihe wart angekommen

آنها زنگ زده بودند

Sie /sie waren  angekommen

شما زنگ زده بودید

 

 

تمرین: طبق این مطلب آموزشی، برای خودآزمایی، جملات زیر را با توجه به دانسته ها و یادگیری های امروز به آلمانی تبدیل کنید.

 1. شما پیش از خواندن من امتحان گرفته بودید.
 2. ما قبل از رفتن شما شام را خورده بودیم.
 3. آنها قبل از زنگ خوردن از مدرسه خارج شده بودند.

 

تفاوت حال کامل (Perfekt) با گذشته کامل در چیست؟

در مثال و تصاویر زیر تفاوت perfekt در آلمانی را با plusquamperfekt مشاهده می کنید.

زمان گذشته کامل آلمانی

همچنین در دو مثال زیر تفاوت این دو زمان در آلمانی را مشاهده می کنید.

 

فرق پرفکت با گذشته کامل

تفاوت گذشته ساده و گذشته کامل در آلمانی چیست ؟

گذشته ساده در زمانی گفته می شود که یک واقعه را از گذشته تعریف می کنید.

اما، گذشته ی کامل تعریف دو اتفاق است که یکی پیش از دیگر اتفاق افتاده است.
که جمله ی اول به صورت گذشته ی ساده و جمله ی دوم به صورت گذشته کامل نوشته می شود.

فیلم آموزش حالت گذشته کامل

در فیلم آموزشی زیر که به زبان آلمانی تهیه شده است، زمان Plusquamperfekt را به خوبی توضیح داده است. از این رو برای بهبود زبان آلمانی هم این ویدیوی آموزشی را توصیه می کنیم.

سخن پایانی:

گذشته کامل در آلمانی مبحث پیچیده ای است و نیازمند دقت زیادی می باشد. در هنگام کاربرد اینگونه جملات حتما نکات گفته شده را در نظر داشته باشید. تنها راه یادگیری تمرین و تکرار است. برای یادگیری هرچه بهتر تمارین آخر آموزش ها را انجام دهید و نظرات خودتون رو برامون کامنت کنید.

نظرسنجی

گذشته کامل آلمانی چقدر برای شما مفید بود؟

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (4 رای)

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فرم ورود به پنل کاربری

ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید

کاربر جدید هستید؟ ثبت‌نام در آلمانی کورس